საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო სკოლების მოვლა-შენახვის სისტემის შემუშავების პროექტი იწყება