საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროგრამის „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ ფარგლებში დამხმარე პედაგოგების შერჩევის მიზნით კონკურსი გამოცხადდა