საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თელავის საჯარო სკოლას ახალი ელექტრონული სასწავლო ტექნოლოგიები გადაეცა