საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების მეორე ეტაპი გასაუბრება იწყება