საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრის მილოცვა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერასთან დაკავშირებით