საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტუდენტთა პრაქტიკული სწავლების ხარისხი იზრდება