საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

"სასკოლო ინიციატივების წახალისების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში პროექტების მიღების II ეტაპი დაიწყო