საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კორეის განვითარების ინსტიტუტის სტიპენდიები უცხო ქვეყნის სახელმწიფო მოხელეებისთვის