საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქართული ენის ინტერნაციონალური საზაფხულო სკოლის პირველი ნაკადი დასრულდა