საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველო ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრის ასოცირებული წევრი გახდება