საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დირექტორთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეთა (დირექტორობის უფლების მქონე პირთა) საყურადღებოდ