საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დასაქმების, პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სექტორული საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა