საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

”ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს ცხრა რეგიონის საჯარო სკოლებში”