საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უცხოელებისთვის ქართული ენის შესასწავლად საქართველოს განათლების სამინისტრომ ვებგვერდი შექმნა