საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტების მონაწილეობით