საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის გამოწვევები და გაუმჯობესების გზები“