საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სოციალური კამპანია იწყება