საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

MCC-ის 30 მილიონი აშშ დოლარი ამერიკული საბაკალავრო პროგრამების განსახორციელებლად საქართველოში