საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნული სასწავლო გეგმების ახალი პორტალის პრეზენტაცია გაიმართა