საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინკლუზიური პროფესიული განათლების მიმართულებით განხორციელებული პროექტები