საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ევროპული ჩარჩოს შესაბამისი ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს პროექტი შემუშავდა