საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სარკინიგზო-ტექნიკური პროფესიული სასწავლებელი დაფუძნდება