საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2016-2022 წლების (მესამე თაობის) ეროვნული სასწავლო გეგმის პროექტის განხილვა გაიმართა