საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პედაგოგთა შეფასების კრიტერიუმებს სახელმწიფო კომისია დაადგენს