საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა მობილობის პროცესი დაიწყო