საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრების შეხვედრა ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან