საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინტეგრირებული კლასების ეფექტურობა იზრდება