საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნულ უმცირესობათათვის მშობლიური ენის სწავლების საკითხი განიხილეს