საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული სტუდენტები უსაფრთხო მიგრაციის ევროპულ გამოცდილებას გაეცნენ