საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უპრეცედენტო თანამშრომლობა თურქეთის უმსხვილეს კომპანიასთან