საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო ახორციელებს ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამას