საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„დასაქმების, პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სექტორული საკოორდინაციო საბჭოს“ სხდომა