საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სასერტიფიკაციო გამოცდის გამსვლელი ქულა მარტის ბოლოს გახდება ცნობილი