საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებულ სტუდენტთა დაფინანსება