საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი ინიციატივა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის