საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების ხარისხის ISO სტანდარტებით სერტიფიცირება განიხილება