საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პირველი ენერგოეფექტური საჯარო სკოლა საქართველოში