საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საქართველოში დანერგვის პერსპექტივები