საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბირთვული კვლევების ევროპულ ორგანიზაციასთან (CERN) თანამშრომლობის ახალი ეტაპი დაიწყება