საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მენეჯმენტთან