საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საგანგებო სიტუაციის იმიტირებული ღონისძიება 147-ე საჯარო სკოლაში