საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უმაღლესი განათლების მიღება უცხოელთათვის მიმზიდველი უნდა გახდეს