საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა ვერეს ხეობაში სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია დაათვალიერა