საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საერთაშორისო ექსპერტმა მასწავლებელთა სქემის დანერგვის პროცესი დადებითად შეაფასა