საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ჰიდრავლიკური და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია ამოქმედდება