საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

აშშ-ის მთავრობის სტრატეგიული ინვესტიცია საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის