საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რეგიონებში პროფესიული ცენტრები უნდა გაძლიერდეს