საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა იულიხის კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობის საკითხებზე