საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თსუ-ს სამაგისტრო პროგრამას “საჯარო მმართველობა“ საერთაშორისო აკრედიტაცია მიენიჭა