საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის“ პროგრამა